x
ĮKELTI

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

AČIŪ

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

If you need more information - keep in touch!

ES investicijos


 

 

EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTAS „PAMEISTRYSTĖS MOKYMAI DARBO VIETOJE“

UAB „Baltled” kaip partneris dalyvauja iš 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos tobulinimui darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0053. Projektas įgyvendinamas pagal 2014 – 2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn. (2020 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gruodžio mėn.)

Projektą vykdo UAB „Stigma“ kartu su partneriais – 13 mažų ir vidutinių inžinerinės pramonės įmonių. Projekte dalyvauja UAB „Arginta Engineering“, UAB „3D Creative“, UAB „BALTLED“, UAB „Baltic Cranes Logistics“, UAB BALTIC CRANES ENGINEERING, UAB Entech Group, UAB „Jutrix“, UAB „KEMEK ENGINEERING“, UAB „POLITECA“, UAB „ŠVYTĖJIMAS“, UAB „TECHRANGA“, UAB „Vilpros pramonė“, UAB „Technogaja“. Projekto metu 261 šių įmonių darbuotojas kels kvalifikaciją darbo vietoje.
Įgyvendinant projektą įmonių darbuotojams bus sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją ir gebėjimus savo praktines žinias pritaikyti taip, kad savo pareigines funkcijas jie galėtų atlikti technologiškai kokybiškai, teisingai, o veiklos rezultatai atitiktų nustatytus terminus.

Projekto vertė: 530821,11 Eur, iš jų ES parama, skirta projektui įgyvendinti, sudaro 265410,56 Eur

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO.

 

UAB “BALTLED” GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ DIDINIMAS

UAB „Baltled“ 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Baltled“ gamybinių pajėgumų didinimas“, kurio metu bus įsigyta ir įmonės veikloje įdiegta moderni gamybos įranga. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas ne tik plėsti gamybos apimtis, bet ir pristatyti rinkai inovatyvius apšvietimo sprendimus bei optimizuoti įmonės gamybos procesus. Planuojama, kad dėl šių veiksnių ženkliai padidės UAB „Baltled“ darbo našumas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – UAB „Baltled“ gamybinių pajėgumų didinimas
Projekto Nr. – 03.3.1-LVPA-K-850-01-0158

Projekto tikslas – didinti įmonės gamybos procesus, sudarant palankias sąlygas darbo našumo didėjimui

Projekto vykdytojas – UAB „Baltled“
Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 151 865,90 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 98 712,83 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-08-21
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-30

 

UAB „BALTLED“ ĮGYVENDINA GAMYBOS PROCESŲ SKAITMENINIMO PROJEKTĄ

UAB „Baltled“ šiuo metu įgyvendina gamybos procesų skaitmeninimo projektą, kurio metu bus įsigyta įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis pagal atlikto technologinio audito rekomendacijas.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei išspręsti svarbias problemas (šiuo metu didelė dalis tarpinių gamybos procesų yra atliekama rankiniu būdu, ilgas produkto gamybos laikas, sudėtingas likučių bei gaminių kiekio sekimas ir kt.), dėl kurių UAB „Baltled“ negali vykdyti visų galimų užsakymų.

Gamybos procesų skaitmenizavimas įdiegiant modernią įrangą sudarys sąlygas įmonei efektyviau vykdyti gamybos procesą bei didinti gamybos ir pardavimų apimtis, kas leis ženkliai augti UAB „Baltled“ konkurencingumui ir darbo našumui.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – UAB „Baltled“ gamybos skaitmeninimas
Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus sudarant palankias sąlygas darbo našumo didėjimui
Projekto vykdytojas – UAB „Baltled“

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 798 482,10 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 279 486,73 Eur

Projekto sutarties pasirašymo data – 2019-03-05
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018-07-03
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-03-04

 

EUROPOS SĄJUNGOS PROJEKTAS „INOVATYVŪS LED ŠVIESTUVAI UŽSIENIO RINKOMS”

Nuo 2005-ųjų sėkmingai veikianti UAB „BALTLED” pirmieji Lietuvoje neoninius šviesos sprendimus pakeitę LED šviesos diodais.

Įmonė išplėtus gamybos apimtis rinkai siūlo bendro apšvietimo sprendimus – didžiulio efektyvumo Backlit panelę biurams, viešbučiams ir t.t., gamina LED šviestuvus, gaminama IP 65 serija, skirta pramoniniam apšvietimui, taip pat išskirtiniais atvejais to pageidaujantiems klientams siūlo nestandartinius LED apšvietimo sprendimus.

Prieš porą metų UAB „BALTLED” rinkai pristatė savo siūlomuose apšvietimo sprendimuose valdymo sistemų parinktis. Esant rinkos lyderiams Lietuvoje, eksportuojant produkciją į Čekiją, vis labiau išauga poreikis plėstis į kitas užsienio rinkas, neretai tam yra reikalingi sertifikatai, todėl išaugo poreikis sertifikuoti savo gaminius prieš juos eksportuojant.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama gauti ENEC sertifikatą Fulmar industrinių šviestuvų linijai. Turint šį sertifikatą, planuojama, jog ženkliai išaugs įmonės pardavimai užsienyje, nes įmonė vis bus labiau atpažįstama kaip patikima partnerė vykdyti pardavimus, augs įmonės žinomumas tarptautiniu mastu.

Projekto vertė 27 400 eurų, iš kurių pusė yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, likusią dalį įmonė prisidės nuosavomis lėšoms.