x
ĮKELTI

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

AČIŪ

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

Susisieksime su Jumis per 2 darbo valandas
Nuo pirmadienio iki penktadienio 7 – 18 val.

If you need more information - keep in touch!

Atliekų tvarkymas

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai

Tinkamas atliekų tvarkymas – kelias į tvarią pramonę, švarią gamtą ir sveikesnę visuomenę. Augant ekonomikai, didėjant perkamajai galiai, žmonės įsigyja vis daugiau produktų. Natūralu, kad rinkoje didėja pakuočių kiekiai. Pačios pakuotės, jeigu tinkamai tvarkomos, gali tapti antrine žaliava naujiems gaminiams arba energijai išgauti. Jau yra šalių, kuriose didžioji dalis atliekų yra perdirbamos (Slovėnija), paverčiamos šilumine energija (Norvegija). Tačiau Lietuvoje perdirbama vargiai apie 20 % atliekų,  60 % keliauja į savartynus arba paliekama gamtoje. Neperdirbamos, numetamos pakuotės tampa šiukšlėmis, keliančiomis pavojų visuomenės sveikatai ir gamtai.

Atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje ir perdirbimo ar kitokio naudojimo svarba saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius

Didžioji dalis pakuočių ir gaminių atliekų gali būti naudojamos kaip antrinės žaliavos naujų gaminių gamyboje. Iš popieriaus atliekų gaminamas tualetinis popierius, iš plastiko maišelių – nauji plastikiniai maišeliai, iš plastiko atliekų – plastikiniai kibirai ir kitokie gaminiai, stiklas perlydomas naujiems stiklo gaminiams, metalai gali būti perlydomi. Naudojant antrines žaliavas tausojami gamtos ištekliai, prie tausojimo prisideda kiekvienas, kuris atsakingai rūšiuoja atliekas.

Perdirbti tinkamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekos nešalinamos kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis

Tam, kad atliekų perdirbimas būtų efektyvesnis, labai svarbu tinkamas rūšiavimas. Rūšiavimas didina antrinio panaudojimo rodiklius, leidžia tausoti resursus. Tarkime, aliuminio pakuotės gali grįžti į apyvartą su beveik 99 % efektyvumu. Tačiau, jei jos nerūšiuojamos, išmetamos tam neskirtose vietose, šis procentas ženkliai krenta. Todėl reikia išgauti daugiau aliuminio, kad būtų atstatytas poreikius atitinkantis aliuminio kiekis.

Tinkamai tvarkyti įvairias atliekas galite:

  • išskirstydami į viešose vietose pastatytus specialius pakuotės atliekų konteinerius. Konteineriai yra suskirstyti spalvomis pagal atskiras pakuočių rūšis (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias – stiklui, mėlynas – popieriui), taip pat būna kitų žymėjimų
  • priduodami licencijuotoms atliekas tvarkančioms įmonėms arba supirkimo punktuose;
  • pakartotinio naudojimo pakuotes bei kitas antrines žaliavas priduodami pardavėjams, iš kurių pirkote prekes.

Pakuočių ir gaminių atliekų surinkimo vietos:

  • https://ecoservice.lt/vilnius/komunaliniu-atlieku-tvarkymas/
  • http://www.ekonovus.lt/lt/paslaugos/antriniu-zaliavu-ir-pakuotes-atlieku/
  • http://www.zalvaris.lt/paslaugos/

Informacija parengta, vadovaujantis Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554